FAQ: Най-често задаваните въпроси

Защо да купувам рециклирана касета от Тонер Директ?

Защото ще спестите пари. Използването на рециклираните касети Ecotonеr ще намали разходите за печат с 30 до 60%. При това ще получите продукт с отлично качество. Рециклираните касети Ecotoner работят с висококачествени тонери и компоненти, които дават отлични резултати. Всяка година милиони фирми в целия свят са използвали рециклирани касети.
Спомагате за опазването на околната среда. Всяка година стотици милиони празни тонер касети са били изхвърлени на сметищата. Всеки път, когато използвате рециклирана тонер касета Вие намалявате количеството на ненужните отпадъци.


Какво представляват рециклираните касети Ecotoner и R-Ecotoner? Каква е разликата между тях?

Ecotoner е рециклирана касета с подменени важни компоненти, отговарящи за качеството на печат. Осигуряваме 12-месечна гаранция.
R-Ecotoner е висококачествена презаредена касета, опакована с цел осигуряване при транспорт и съхранение. За нейното производство е необходимо клиентите ни да предоставят своята празна нерециклирана тонер касета.


Как да закупя/поръчам касети Ecotoner и R-Ecotoner?

През онлайн ордер в интернет магазина www.tonerdirect.bg, на телефон 0700 11 007, в офисите на фирмата и нашите представители в страната. При заявка за Ecotoner ще получите качествена рециклирана касета.
При поръчка на R-Ecotoner ще трябва да доставите/изпратите в Центъра ни за рециклиране в София Вашата празна нерециклирана касета, която ние ще презаредим незабавно и върнем по избрания от Вас начин.


Употребата на рециклирана касета ще доведе ли до загуба на гаранцията на принтера ми?

Не! Ако повредата е причинена от рециклирана касета, ние ще я отстраним за наша сметка. Но е неправомерно да се говори за загуба на гаранцията.


Може ли рециклираната касета Ecotoner да повреди принтера ми?

Не повече, отколкото това би сторила нова оригинална касета. Механиката на принтера е по-издръжлива от тази на касетата, така че при проблем, първо дефектира касетата и по този начин принтерът остава защитен.


Каква е гаранцията на продуктите Ви?

12 месеца или съответния брой страници (при 5% плътност на покритието, което е стандартна страница).


Ще мога ли от рециклирана касета Ecotoner да получа същия брой копия, който дава и новата?

Да. Гарантираме, че от нашите рециклирани касети ще получите същия брой копия, който бихте получили и от нова оригинална касета.


Какво правите, за да осигурите качеството на касетата?

Качеството на рециклираните продукти на Тонер Директ се осигурява от сертифицирана Система за Управление на Качеството ISO 9001:2000. Процесът на рециклиране включва пълен предварителен тест за проверка износеността на компонентите, разглобяване на касетата, цялостното й почистване и подмяната на износените части с компоненти, аналогични с оригиналните. Следва обстоен изходящ тест, прецизно опаковане за осигуряване качеството на касетата след транспортиране или дълго складиране.


И преди съм опитвал рециклирани касети, но не бях доволен! Така че, какво се е променило?

Рециклаторската индустрия е един от най-бързо напредващите клонове на промишлеността, което означава, че подобренията се правят всеки ден. Ecotoner и R-Ecotoner са продукти, които са съизмерими по качество и производителност с оригиналните.


Какво да правя, ако имам проблем с моята рециклирана тонер касета?

Единственото, което трябва да направите, е да позвъните на телефон 0700 11 007 (на цената на един градски разговор). Ще получите бърза и компетентна помощ от наш служител.


Как да направя рекламация на повредена касета?

Тонер касета, върната поради проблем при отпечатването, трябва задължително да бъде съпроводена с минимум 2 тестови страници, демонстриращи дефекта.


Какво става с частите, които не могат да се използват повече?

Предоставяме ги за преработка на партньорски фирми.


Гаранционни условия

Тонер Директ България ЕООД гарантира, че всяка рециклирана от нас касета е защитена от дефекти в материалите и труда. Ние гарантираме, че всяка рециклирана от нас касета при нормална експлоатация няма да причини повреда или разстройване работата на Вашия принтер. Фирмата обслужва всяка рекламация в рамките на гаранционния срок на изделието. Рекламации на закупена стока се приемат единствено в Националния Център за Рециклиране на Тонер Директ България EООД на адрес: 1510 София, ул. Баба Вида 2.


Ако дефект в наша касета причини спиране работата на Вашия принтер, ние сервизираме и отстраним повредата изцяло за наша сметка. Гаранцията се определя от нашата цел за пълно задоволяване нуждите на клиентите ни и е предназначена да осигури безпроблемна работа на тяхната офис-техника.


Ако възникнат някакви въпроси от техническо естество, предвид употребата на тази касета, моля позвънете на телефони: (02) 9446449, 9446439, 0878.141470 или изпратете информация на e-mail: service@tonerdirect.bg


Гаранционните условия важат при спазване на инструкциите за съхранение и експлоатация. Касетите да се съхраняват в сухи закрити помещения на разстояние поне 1 м. от отоплителни уреди при температура на въздуха от 10°С до 30°С и относителна влажност на въздуха до 80% при 30°С, за срок не по-дълъг от гаранционния. Не пипайте барабана на тонер касетите и дюзите на мастилените касети. Не излагайте тонер касетите и мастилените касети на пряка слънчева светлина. Касетите да се инсталират в технически изправни устройства.


Гаранционни Дефекти:

1. Изтичане на тонер или мастило от касетата.
2. Зацапване на листа: наличие на петна или линии по ръбовете, лицето или гърба на листа.


Гаранцията се прекратява в следните случаи:

1. При нарушена цялост на гаранционната лепенка.
2. При изчерпване на тонера или мастилото. Пояснение: Всяка тонер и мастилена касета се подлага на изходящ тест за качество преди да бъде опакована и предадена на клиента. Тази проверка включва и регистриране на теглото на пълните тонер и мастилени касети. Изчерпването на тонера или мастилото може да се установи еднозначно от специалистите на Тонер Дайрект България. Тонер и мастилените касети се считат за празни, ако теглото им е равно на теглото на празна касета +10% от стандартната доза тонер или мастило за съответния модел касета.
3. Касетата е монтирана неправилно.
4. Нейните възли са наранени поради неправилна експлоатация.
5. Пломбирането на отделните възли е нарушено.
6. Липсват технологичните и/или серийни номера.
7. Лица, които не са упълномощени от Тонер Директ България ЕООД, са извършвали ремонт.
8. При неправилно съхранение и/или транспортиране.