Гаранции

ГАРАНЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ И ПРОДУКТИТЕ НИ

Тонер Директ - Гаранция за качество

Чрез закупуване на продукт от нашия магазин, вие се съгласявате, че приемате потенциалния риск за вашата компютърна система чрез инсталирането на закупените наши продукти и се съгласявате да не прехвърляте върху нас отговорността за всякакви вреди и претенции, че нашият продукт може да причини.

Ако получите продукт от нас и откриете, че той е повреден и/или несъвместими с Вашата техника можете да го върнете в рамките на 7 дни от доставката: (1) срещу пълно възстановяване на покупната цена или (2) срещу нов продукт в работно състояние.

Ние гарантираме, че нашите продукти са ви изпратени в 100% работоспособно състояние, освен ако не е посочено друго.

Подробни условия на гаранцията ни:

Срок на гаранцията:

12 месеца или съответния брой страници (при 5% плътност на покритието, което е стандартна страница).


Какво правите, за да осигурите качеството на касетата?

Качеството на рециклираните продукти на Тонер Директ се осигурява от сертифицирана Система за Управление на Качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008. Процесът на рециклиране включва пълен предварителен тест за проверка износеността на компонентите, разглобяване на касетата, цялостното й почистване и подмяната на износените части с компоненти, аналогични с оригиналните. Следва обстоен изходящ тест, прецизно опаковане за осигуряване качеството на касетата след транспортиране или дълго складиране.


Гаранционни условия

Тонер Директ България ЕООД гарантира, че всяка рециклирана от нас касета е защитена от дефекти в материалите и труда и при нормална експлоатация няма да причини повреда или разстройване работата на Вашия принтер. Ние обслужва всяка рекламация в рамките на гаранционния срок на изделието. Рекламации на закупена стока се приемат единствено в Националния Център за Рециклиране на Тонер Директ България EООД на адрес: 1510 София, ул. Баба Вида 2.


Ако дефект в наша касета причини спиране работата на Вашия принтер, ние ще сервизираме и отстраним повредата изцяло за наша сметка. Гаранцията се определя от нашата цел за пълно задоволяване нуждите на клиентите ни и е предназначена да осигури безпроблемна работа на тяхната офис-техника.


Ако възникнат някакви въпроси от техническо естество, предвид употребата на тази касета, позвънете на телефони: (02) 9446449, 9446439, 0878.191980 или изпратете информация на e-mail: service@tonerdirect.bg.


Гаранционните условия важат при спазване на инструкциите за съхранение и експлоатация. Касетите да се съхраняват в сухи закрити помещения на разстояние поне 1 м. от отоплителни уреди при температура на въздуха от 10°С до 30°С и относителна влажност на въздуха до 80% при 30°С, за срок не по-дълъг от гаранционния. Не пипайте барабана на тонер касетите и дюзите на мастилените касети. Не излагайте тонер касетите и мастилените касети на пряка слънчева светлина. Касетите да се инсталират в технически изправни устройства.


Гаранционни Дефекти:

1. Изтичане на тонер или мастило от касетата.
2. Зацапване на листа: наличие на петна или линии по ръбовете, лицето или гърба на листа.


Гаранцията се прекратява в следните случаи:

1. При нарушена цялост на гаранционната лепенка.
2. При изчерпване на тонера или мастилото. Пояснение: Всяка тонер и мастилена касета се подлага на изходящ тест за качество преди да бъде опакована и предадена на клиента. Тази проверка включва и регистриране на теглото на пълните тонер и мастилени касети. Изчерпването на тонера или мастилото може да се установи еднозначно от специалистите на Тонер Директ България. Тонер и мастилените касети се считат за празни, ако теглото им е равно на теглото на празна касета +10% от стандартната доза тонер или мастило за съответния модел касета.
3. Касетата е монтирана неправилно.
4. Нейните възли са наранени поради неправилна експлоатация.
5. Пломбирането на отделните възли е нарушено.
6. Липсват технологичните и/или серийни номера.
7. Лица, които не са упълномощени от Тонер Директ България ЕООД, са извършвали ремонт.
8. При неправилно съхранение и/или транспортиране.


Ако имате някакви въпроси, свързани с нашите продукти, ние ви препоръчваме да се свържете с нас при първа възможност.