За нас

20 години: опит и традиции

Екипът на Тонер Директ - опит и традиции

Вече 20 години обслужваме хиляди клиенти от цялата страна, правейки печатането им сигурно, спокойно и приятно.Носим отговорност и гарантираме работата на хиляди принтери:

1. Доставяйки продукти с отлични цени

2. Доставяйки само качествени продукти с безусловна гаранция и

3. гарантираме работата на хиляди принтери

Професионализмът ни е пословичен и клиентите ни го виждат навсякъде:

1. Познаване на продуктите и технологиите,

2. Качеството и гаранцията на продуктите или

3. Спазването на сроковете за доставка.

Стремим се да осигуряваме пълно спазване на изискванията на клиентите ни за качество, гаранции, ниски цени и кратки срокове за доставка.

ПАЗАРНИ ИНОВАЦИИ

Ние развихме рециклирането на тонер касети в България, фокусирайки се върху нуждите на клиентите ни.

Въведохме системата на строгия качествен контрол, която ни позволява за осигуряваме 12-месечна безусловна гаранция на всички наши продукти.

Кампанията "Рециклирай касета-засади дърво" постави началото на екологично-отговорния бизнес, разкривайки перспективите на комплексното обслужване и програмите "Старо-за-ново".

Програмата ни "Бонус точки за лоялни клиенти" осигурява допълнителни ползи за редовните ни клиенти.

ПАЗАРИ И ТЕХНОЛОГИИ

Дейността ни е неразривно свързана с високотехнологичните продукти на най-големите в света производители: Hewlett Packard, Samsung, Canon, Lexmark, Xerox и Brother. Техният стремеж към продуктови иновации гарантира все по-голяма динамика в продажбите и сервизната поддръжка, включително на най-търсените в момента продукти: мобилни и 3D-принтери.

ЕКОЛОГИЧНА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Като лидери на пазара, ние се ангажираме да:

1. Осигуряваме здравословна работна среда

2. Работим с отговорност за околната среда - в производствените операции, неблагоприятните ефекти трябва да бъдат сведени до минимум като същевременно се защити здравето и безопасността на хората.

3. Въведем иновативни системи за управление, имащи за цел да гарантират: а) съответствие с приложимите закони, разпоредби и изисквания на клиентите, свързани с продуктите и услугите на компанията; б) съответствие с този Кодекс, както и в) идентифициране и намаляване на оперативните рискове, свързани с този Кодекс.

4. Прилагаме най-високите етични стандарти: Почтенност в бизнеса, Регламенти за разкриване на информация, Права за интелектуална собственост, Програми за защита на самоличността

5. Допринасяме за непрекъснатото си развитие, като балансираме между краткосрочни и дългосрочни цели, интегрирани системи, екологична и социална отговорност при вземането на управленски решения.

Къде се намира нашият офис