Инсталации

Инсталация на лазерен принтер (локална)

Инсталация на лазерен принтер (локална)

Инсталация на 1 принтер към 1 компютър. Професионална инсталация от квалифицирани сервизни специалис..

15,00 лв.

Инсталация на скенер (локална)

Инсталация на скенер (локална)

Инсталация на 1 скенер към 1 компютър. Професионална инсталация от квалифицирани сервизни специалист..

15,00 лв.

Локална инсталация в офиса на Клиента (мастилен принтер и МФУ)

Локална инсталация в офиса на Клиента (мастилен принтер и МФУ)

Инсталация на 1 принтер към 1 компютър. Професионална инсталация на новозакупени принтери, копири и ..

15,00 лв.

Локална инсталация в офиса на Клиента (матричен принтер)

Локална инсталация в офиса на Клиента (матричен принтер)

Инсталация на 1 принтер към 1 компютър. Професионална инсталация на новозакупени принтери, копири и ..

15,00 лв.

Инсталация на цветен лазерен принтер (локална)

Инсталация на цветен лазерен принтер (локална)

Инсталация на 1 принтер към 1 компютър. Професионална инсталация на новозакупени принтери от квалифи..

18,00 лв.

Инсталация на лазерен мултифункционал (локална)

Инсталация на лазерен мултифункционал (локална)

Инсталация на 1 принтер към 1 компютър. Професионална инсталация от квалифицирани сервизни специалис..

24,00 лв.

Инсталация на плотер (локална)

Инсталация на плотер (локална)

Инсталация на 1 принтер към 1 компютър. Професионална инсталация от обучени сервизни специалисти. Га..

24,00 лв.

Инсталация на плотер (мрежова)

Инсталация на плотер (мрежова)

Инсталация на 1 плотер към много компютри. Професионална инсталация от обучени сервизни специалисти...

26,40 лв.

Инсталация на скенер (мрежова)

Инсталация на скенер (мрежова)

Инсталация на 1 скенер към много компютри. Професионално обслужване от квалифицирани сервизни специа..

27,00 лв.

Сервизна мрежова инсталация (в офиса/дома на Клиента)

Сервизна мрежова инсталация (в офиса/дома на Клиента)

Професионална инсталация на новозакупени принтери, копири и мултифункционали. Връзна към 2 или повеч..

29,99 лв.

Инсталация на лазерен принтер (мрежова)

Инсталация на лазерен принтер (мрежова)

Инсталация на 1 принтер към много компютри. Професионална инсталация от квалифицирани сервизни специ..

30,00 лв.

Инсталация на цветен лазерен принтер (мрежова)

Инсталация на цветен лазерен принтер (мрежова)

Инсталация на 1 принтер към много компютри. Професионална инсталация на новозакупени принтери от ква..

42,00 лв.

Инсталация на лазерен мултифунционал (мрежова)

Инсталация на лазерен мултифунционал (мрежова)

Инсталация на 1 мултифункционал към 2 компютъра. Професионална инсталация на новозакупени мултифункц..

48,00 лв.

Инсталация на цветен лазерен мултифункционал (мрежова)

Инсталация на цветен лазерен мултифункционал (мрежова)

Инсталация на 1 мултифункционали към много компютри. Професионална инсталация от обучени сервизни сп..

60,00 лв.