Профилактики

Профилактика на черно-бял лазерен принтер

Профилактика на черно-бял лазерен принтер

В офиса на клиента: Пълно разглобяване и почистване на принтера. Съдържание на услугата: пълно разгл..

18,40 лв.

Профилактика на шредер в нашия офис

Профилактика на шредер в нашия офис

Обучени сервизни специалисти. Гаранция и качество!Съдържание на услугата: пълно разглобяване и почис..

20,00 лв.

Профилактика на монохромен лазерен мултифункционал и копир

Профилактика на монохромен лазерен мултифункционал и копир

Обучени сервизни специалисти. Гаранция и качество!Съдържание на услугата: пълно разглобяване и почис..

24,00 лв.

Профилактика на мултифункционал и копир (лазерен черно-бял) в нашия офис

Профилактика на мултифункционал и копир (лазерен черно-бял) в нашия офис

Обучени сервизни специалисти. Гаранция и качество!Съдържание на услугата: пълно разглобяване и почис..

26,00 лв.

Профилактика на цветен лазерен принтер (в нашия офис)

Профилактика на цветен лазерен принтер (в нашия офис)

Обучени сервизни специалисти. Гаранция и качество!Съдържание на услугата: пълно разглобяване и почис..

26,00 лв.

Профилактика на мултифункционал и копир (цветен лазерен) в нашия офис

Профилактика на мултифункционал и копир (цветен лазерен) в нашия офис

Обучени сервизни специалисти. Гаранция и качество!Съдържание на услугата: пълно разглобяване и почис..

28,00 лв.

Профилактика на монохромна копирна машина

Профилактика на монохромна копирна машина

Обучени сервизни специалисти. Гаранция и качество!Съдържание на услугата: пълно разглобяване и почис..

34,00 лв.

Профилактика на скенер (в офиса на клиента)

Профилактика на скенер (в офиса на клиента)

В офиса на клиента: Обучени сервизни специалисти. Гаранция и качество!Съдържание на услугата: пълно ..

34,00 лв.

Профилактика на цветен лазерен принтер

Профилактика на цветен лазерен принтер

Обучени сервизни специалисти. Гаранция и качество!Съдържание на услугата: пълно разглобяване и почис..

34,00 лв.

Профилактика на матричен принтер

Профилактика на матричен принтер

В офиса на клиента: Обучени сервизни специалисти. Гаранция и качество!Съдържание на услугата: пълно ..

36,00 лв.

Профилактика на цветен лазерен мултифункционал и копир

Профилактика на цветен лазерен мултифункционал и копир

Обучени сервизни специалисти. Гаранция и качество!Съдържание на услугата: пълно разглобяване и почис..

36,00 лв.

Профилактика на мастилен принтер и мултифункционал

Профилактика на мастилен принтер и мултифункционал

В офиса на клиента: Обучени сервизни специалисти. Гаранция и качество!Съдържание на услугата: пълно ..

40,00 лв.

Профилактика на плотер

Профилактика на плотер

В офиса на клиента: Обучени сервизни специалисти. Гаранция и качество!Съдържание на услугата: пълно ..

44,00 лв.